Logi sisse

Korduma kippuvad küsimused

TOIDUHÜGIEENI KOOLITUSE AKTSEPTEERITAVUS

Kas Veterinaar- ja Toiduamet aktsepteerib veebipõhise hügieenikoolituse tunnistust?

Jah, kuna see on kooskõlas Toiduseaduse ning muude toiduhügieeni reguleerivate õigusaktidega. Samuti on Veterinaar- ja Toiduametit informeeritud Koolitusveebi veebipõhisest toiduhügieenikoolitusest.

Kas Koolitusveebi hügieenikoolituse tunnistus on võrdväärne tavakoolitusega?

Jah on.

Veebipõhise toiduhügieeni koolituse läbimiseks kulub võrreldes tavakoolitustega vähem aega. Kas see on määrav?

Ei ole. Tähtis on, et koolitatav omandaks koolituse käigus vajalikud hügieenialased teadmised. Nende omandamiseks ei ole seatud õigusaktidega ajalisi piiranguid.

 

TÖÖKESKKONNA SPETSIALISTI, VOLINIKU, NÕUKOGU LIIKME KOOLITUSE AKTSEPTEERITAVUS

Kas Tööinspektsioon aktsepteerib veebipõhise töökeskkonnakoolituse tunnistust?

Jah, kuna see on registreeritud Sotsiaalministeeriumis ning Sotsiaalministeerium on väljastanud sellekohase loa. Koolituste registreeringuid näeb siit

Kas Koolitusveebi töökeskkonnaalase koolituse tunnistus on võrdväärne tavakoolitusega (lektoriga)?

Jah on.

Veebipõhise tööohutuskoolituse läbimiseks kulub võrreldes tavakoolitustega vähem aega. Kas see on määrav?

Ei ole. Tähtis on, et koolitatav omandaks koolituse käigus vajalikud töökeskkonnaalased teadmised. Nende omandamiseks ei ole seatud õigusaktidega ajalisi piiranguid.

 

 

KOOLITUSE TELLIMINE

Kuidas saan tellida koolitust?

Esmalt registreerige end kasutajaks ning looge kas ettevõtte/asutuse või eraisiku konto.

Registreeritud konto alt valige avalehelt sobivas keeles koolitus ning vajutage nupule "Telli koolitus".

Seejärel tuleb sisestada koolitatava andmed ning valida endale sobiv makseviis.

Maksin koolituse eest läbi pangalingi, kuid arvet ja/ või koolituse paroole ei saanud.

1. Kui olete tellinud koolituse läbi firmakonto, kontrollige palun "Minu konto" alt, kas Teie poolt sisestatud mailiaadress on õige. Kui aadress on vale, parandage palun aadress ning kontakteeruge Koolitusveebi klienditoega.

2. Alati peab läbi pangalingi makstes, peale makse teostamist, vajutama nupule "Tagasi kaupmehe juurde". Kui sellele nupule jäi vajutamata, kontakteeruge palun Koolitusveebi klienditoega.

3. Vahest võib esineda lühiajalist internetikatkestust, mis katkestab info edastamise pangast, peale makse tostamist teenuse pakkujale (Koolitusveebile). Sellises olukorras kontakteeruge palun Koolitusveebi klienditoega.

 

KOOLITUSEL OSALEMINE

Mitu korda järjest võib koolituse testi või eksamit sooritada?

Iga testi ja ka eksami sooritamiseks on aega eraldi 2 tundi. Seega saate kahe tunni jooksul sooritada teste nii mitu korda, kui palju 2-st tunnist aega järgi on. Ajaarvestust saate vaadata õppekeskkonnas üleval paremas nurgas stopperi pealt. 

Kui sooritada teist korda sama hügieenikoolituse testi või eksamit, kas siis on küsimused võrreldes esimese korraga samad?

Ei ole. Iga uue testi või eksami jaoks genereerib süsteem automaatselt uued küsimused ja vastused. Seega kõik koolituse testid ja eksamid on kordumatud.

Kui palju kulub aega toiduhügieeni koolituse läbimiseks?

Kõik sõltub koolitatava eelteadmistest ja lugemise kiirusest.

1. Kellel eelteadmised tugevad, võivad sooritada vaid testid ja eksami. Sellisel juhul kulub keskmiselt aega ca 15-30 minutit.

2. Kellel eelteadmised nõrgemad ning vajadus tutvuda kogu õppematerjaliga, kulub aega ca 2-3 tundi koos testide ja eksamis sooritamisega.

Kui palju kulub aega töökeskkonna koolituse läbimiseks?

Kõik sõltub koolitatava eelteadmistest ja lugemise kiirusest.

1. Kellel eelteadmised tugevad, võivad sooritada vaid testid ja eksami. Sellisel juhul kulub keskmiselt aega ca 30 minutit.

2. Kellel eelteadmised nõrgemad ning vajadus tutvuda kogu õppematerjaliga, kulub aega ca 3-... tundi.

 

KOOLITUSE TUNNISTUSE PRINTIMINE

Kuidas saan kätte koolituse tunnistuse, kui eksam on sooritatud?

Peale eksami sooritamist ilmuvad nähtavale nupud, millede abil saate tunnistuse kas kohe välja printida, salvestada või saata soovitud e-posti aadressile.

Sooritasin eksami kuid tunnistust ei saanud printida.

Kui koolituse eest maksis firma, pöörduge palun inimese poole, kes edastas Teile koolitusel osalemiseks paroolid. Ettevõtte/asutuse ja ka eraisiku konto looja, saab "Minu koolitused" alt vaadata ja printida välja tunnistuse dublikaate. Samuti ka arveid.