Hind89 €
Hinnale lisandub käibemaks.
OSTAN KOOLITUSE

GARANTII

Kui koolitus ei sobi, tagastame garantii korras 100% koolituse maksumuse. Kui vajate, korraldame Teile personaalse koolituse, arvestades teie ettevõtte eripärasid ning kvaliteedinõudeid. Loe meie GARANTII kohta.

Garanteeritud kvaliteet

Koolitusveeb OÜ poolt pakutavad veebipõhised koolitused on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate ning vastavat koolitust ja täiskasvanute koolitust reguleerivate õigusaktidega.

Töötervishoiu ja tööohutuse koolitus

 

Töötervishoiu ja tööohutuse e-koolitus

Sobilik TÖÖKESKKONNAVOLINIKELE ja TÖÖKESKKONNANÕUKOGU LIIKMETELE esmakoolituseks. Koolitus tuleb läbida kuni kahe kuu jooksul, alates töökeskkonnavoliniku või töökeskkonnanõukogu liikme ametisse nimetamisest.

Töötervishoiu ja tööohutuse alane koolitus koosneb neljast osast, sisaldab vaheteste ning lõppeb eksamiga. Kui eksamil on õigete vastuste hulk 100%-st üle 75%-i, loetakse eksam sooritatuks ning koheselt on võimalik tunnistus kas välja printida, salvestada või saata e- postiga edasi. Kui valede vastuste hulk ületab lubatu, ei loeta koolituse eksamit sooritatuks ning tunnistust ei väljastata. Eksami mittesooritamise korral tuleb tellida uus töökeskkonnaalane koolitus (tasuline).

Töötervishoiu ja tööohutuse alase veebipõhine koolitus vastab 24 tunnisele õppekavale. Veebikeskkonnas koolituse läbimise kiirus on aga individuaalne (sõltuvalt lugemiskiirusest, eelnevatest teadmistest jm.). Koolitust saab läbida mitmes osas, vastavalt endale sobival ajal. Koolituse jätkamiseks peale katkestamist, tuleb olemas olevaid paroole kasutades end uuesti sisse logida. Peale sisse logimist, jätkub koolitus kohast, kus see viimati poolikuks jäi.

Töötervishoiu ja tööohutuse koolituse eksami sooritamine

Eksami sooritamiseks peavad olema läbitud kõik vahetestid. Eksami sooritamiseks on aega kaks tundi.

Eksam koosneb 40-st küsimusest. Igal küsimusel on 4 vastusevarianti. Vastusevariantidest on vaja ära märkida 1 õige vastus.

Eksam loetakse sooritatuks, kui õigete vastuste hulk on vähemalt 75%-i 100-st.

Eksami mittesooritamisel blokeerub koolituskeskkond ning eksami uueks sooritamiseks tuleb tellida uus koolitus (tasuline).

Peale eksami sooritamist, blokeeritakse automaatselt koolituskeskkond ning samade paroolidega uuesti koolitusel osalemine ei ole võimalik.

Koolitusveeb OÜ poolt pakutava töötervishoiu ja tööohutuse koolituse vastavus:

Õppematerjali koostaja: Karin Reinhold (lisainfo nägemiseks vajuta siia)

Kui Sul tekib küsimusi tööohutuskoolituse kohta, kontakteeru meiega SIIT.

I osa
1.Töötervishoiusüsteem Eestis
2.Töötajate väljaõpe
3.Töökeskkonna riskianalüüs ja sisekontroll
Test
II osa
4.Töökeskkonna ohutegurid. Füüsikalised ohutegurid
5.Töökeskkonna ohutegurid. Keemilised ohutegurid
6.Töökeskkonna ohutegurid. Bioloogilised ohutegurid
7.Töökeskkonna ohutegurid. Füsioloogilised ohutegurid
8.Töökeskkonna ohutegurid. Psühhosotsiaalsed ohutegurid
Test
III osa
9.Tööõnnetused ja kutsehaigestumised
10.Esmaabi. Tervisekontroll. Tööga seotud haigused.
Test
IV osa
11.Meelespea töötervishoiu- ja tööohutusalasest tegevusest ettevõttes
12.Uue töötaja juhendamise kava
13.Juhendamise ja väljaõppe registreerimise kaart
14.Tööandja teatis tööõnnetuse toimumisest
15.Arsti teatis tööõnnetuse toimumisest
16.Tööõnnetuse raport
17.Kutsehaigestumise raport
EKSAM