Hind11 €
Hinnale lisandub käibemaks (22%).
OSTAN KOOLITUSE

GARANTII

Kui Teile või Teie töötajatele veebipõhine koolitus ei sobi, tagastame garantii korras 100% koolituse maksumuse. Loe meie GARANTII  kohta.

KINDEL KVALITEET

Koolitusveeb OÜ veebipõhine koolitus on vastavuses Eesti Vabariigi seadusandlusega ning tunnustatud EESTI HARIDUSE KVALITEEDIAGENTUURI poolt.

MEIE TEISED KOOLITUSED

ToiduhĂĽgieeni e-koolitus - Koolitusveeb.ee

TOIDUHĂśGIEENIKOOLITUS Internetis

Saab läbida nii EESTI, VENE, INGLISE kui ka UKRAINA KEELES!

Hügieenikoolituse läbinu saab soovi korral endale nüüd ka LISATASUTA INGLISKEELSE TUNNISTUSE. Vajalik neile, kes töötavad väljaspool Eestit.

ToiduhĂĽgieeni koolitus Internetis koosneb kolmest osast

Hügieenikoolituse esimene osa käsitleb toiduhügieeni valdkonda ja põhimõtteid ning peamisi toiduhügieeni määravadi tegureid. Toiduhügieeni koolituse teine osa käsitleb toiduhügieeni ohu- ja riskitegureid ning koolituse kolmas osa on seotud kahjurite, desinfitseerimise ning enesekontrolli põhimõtetega.

Iga osa lõpus tuleb osalejal täita toiduhügieeni test, mis koosneb viieteistkümnest küsimusest. Igal küsimusel tuleb ära märkida üks õige vastusevariant ning testi täitmiseks on aega 2 tundi. Test loetakse läbituks, kui õigete vastuste hulk on vähemalt 75%-i 100-st.

Testi sooritamise ebaõnnestumisel on võimalik testi uuesti teha. Peale testi sooritamist, koolituskekkonnast väljudes salvestatakse testi tulemused, mis on saadaval uuesti koolitusele sisenedes.

NB! Selleks et sooritada eksam, tuleb edukalt sooritada kõik vahetestid.

Alustamiseks registreeri endale eraisiku või ettevõtte konto ja telli koolitus. Kõik koolituse edukalt läbinud, saavad endale nimelise hügieenikoolituse tunnistuse, mida aktsepteerib Põllumajandus- ja Toiduamet.

ToiduhĂĽgieenikoolituse eksam

Toiduhügieenikoolituse eksami sooritamiseks peavad olema läbitud kõik vahetestid. Eksami sooritamiseks on aega kaks tundi.

Eksam koosneb 24-st küsimusest. Igal küsimusel on 4 vastusevarianti. Vastusevariantidest on vaja ära märkida 1 õige vastus.

Toiduhügieenikoolituse eksam loetakse sooritatuks, kui õigete vastuste hulk on vähemalt 75%-i 100-st.

Eksami mittesooritamisel blokeerub koolituskeskkond ning eksami uueks sooritamiseks tuleb tellida koolitus uuesti.

 

Koolitusveeb OÜ poolt pakutav toiduhügieeni koolitus on kooskõlas Toiduseadusega (§ 29) ja teiste Eesti Vabariigis hügieenikoolitust ja täiskasvanute koolitust reguleerivate õigusaktidega.

Kui Sul tekib küsimusi toiduhügieeni koolituse kohta, kontakteeru meiega SIIT.

Tutvu ka hĂĽgieenikoolituse esimese osaga tasuta SIIT.

ToiduhĂĽgieenikoolituse kvaliteedi tagamise alustega saab tutvuda SIIT.

Hügieenikoolituse õppematerjali koostaja: Küllike Varik

Õpiväljund:

HĂĽgieenikoolitusel osalejal on olemas toiduhĂĽgeenialased baasteadmised:

  • oskab arvestada toidukäitlemises esinevate ohtudega
  • teab, kuidas minimeerida toidukäitlemises esinevaid ohte
  • oskab täita õigeid isikliku hĂĽgieeni nõudeid
  • teab enesekontrolli põhimõtteid.
I OSA
1.Toiduhügieen ja toiduhügieeni põhimõtted
2.Toiduhügieeni määravad tegurid
3.Toidu fĂĽĂĽsikaline, keemiline ja bioloogiline saastumine
4.Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
Test
II OSA
5.Toiduainete säilivuse parandamine
6.ToidumĂĽrgistused
7.Isiklik hĂĽgieen
Test
III OSA
8.Puhastamine ja desinfitseerimine
9.Toitlustusettevõttes esinevad kahjurid
10.Enesekontrolli põhimõtted
Test
EKSAM