Mõistete selgitused

Mõistete selgitused

TOIDUHÜGIEEN

Mis on TOIDUHÜGIEEN?

Toiduhügieen on toidu ja joogi tootmistavade kogum, mille eesmärk on minimeerida toidu saastumisest tulenevaid ohte ohutute ja puhaste toimingute abil, kaitsmaks inimeste tervist toidu kaudu levivate haiguste eest.

Mida tähendab HACCP?

HACCP tähendab lühendit ingliskeelsetest sõnaühenditest Hazard Analysis and Critical Control Points, mis tõlkes omakorda tähendab ohtude analüüs ja kriitiliste kontrollpunktide ohje.

Mis on ENESEKONTROLLIPLAAN?

Haccp- plaan ehk enesekontrolliplaan.
On koostatud HACCP põhimõttel st läbi on viidud ohtude analüüs, määratud kriitilised kontrollpunktid, kriitilised piirid, seire ja korrigeerivad tegevused juhuks, kui seire käigus ilmneb, et olukord kriitilises kontrollpunktis on ületanud kehtestatud kriitilisi piire.
Enesekontrolliplaani peavad omama kõik toidu käitlemisega tegelevad ettevõtted.