Tööohutus ja töötervishoid

Tööohutus ja töötervishoid

Mis on TÖÖOHUTUS ja TÖÖTERVISHOID?

Töö mõjutab inimese tervist nii negatiivselt kui ka positiivselt, mistõttu töötajate kokkupuude töökeskkonnas esinevate ohtudega võib kahjustada nende tervist nii füüsiliselt kui ka vaimselt.

Ohutu töökeskkonna tagamiseks on vaja järjepidevalt ja süsteemselt mõjutada töökeskkonda. See tähendab tervise ja ohutuse eest hoolitsemist nii olevikus kui ka tulevikus, minimeerides seeläbi võimalike terviseriskide teket. 

Tööohutuse ja töötervishoiuga

tegelemine ning seeläbi töökeskkonna arendamine ei kõrvaldada või minimeeri ainult töökeskkonnas esinevaid ohte ning negatiivseid tegureid, vaid ka arendab ka positiivseid tegureid, mis teevad võimalikuks töötaja töövõime säilimise kogu tööelu kestel.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt tähendab “Töötervishoid” järgnevat:

Töötaja tervisekahjustuse vältimiseks töökorraldus- ja meditsiiniabinõude rakendamist, töö kohandamist töötaja võimetele ning töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamist.

Ettevõttes ohutu töökeskkonna tagamiseks, on seadusega määratud töötervishoiu ja tööohutuse teemadega peamiselt tegelevateks töökeskkonnaspetsialist ning töökeskkonnavolinik (kui töötajaid 10 või enam).

Vaata lisaks: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Kes on töökeskkonnaspetsialist ning mis ülesanded tal on?

Loe edasi

Kes on töökeskkonnavolinik ning mis ülesanded tal on?

Loe edasi

Mis on riskianalüüs ja milleks seda vaja?

Loe edasi

Vajad töökeskkonnaspetsialisti koolitust?

Vaata edasi

Vajad töökeskkonnavoliniku koolitust?

Vaata edasi

Tutvu kõikide meie tööohutuskoolitustega

Vaata edasi