Töökeskkonnaspetsialist

Töökeskkonnaspetsialist

Igas ettevõttes (pole vahet, kas ettevõttes on 1 või enam töötajat) peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist ning sellest tuleb teavitada Tööinspektsiooni. 
Töökeskkonnaspetsialist peab olema töökeskkonnaalaste teadmiste ja oskustega.

Töökeskkonnaspetsialisti ülesandeks on korraldada ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusalast tegevust, lähtudes õigusaktidega kehtestatud nõuetest.

Suurettevõttes töötab sageli üks või mitu põhikohaga töökeskkonnaspetsialisti, väikeettevõttes piisab, kui töökeskkonnaspetsialisti ülesanded on määratud ühele töötajatest teiste tööülesannete kõrval. Töökeskkonnaspetsialistiks võib olla määratud tööandja ise (pigem väikeettevõtete puhul), mõni tööandja töötajatest või võib kasutada ka ettevõttevälist teenuseosutajat.

Kes töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid täidab või kui palju töökeskkonnaspetsialiste ettevõttes reaalselt vaja on, saab tööandja ise otsustada. Siinkohal tuleb silmas pidada, et töökeskkonnaspetsialistide arv peab olema piisav ohutu töökeskkonna korraldamiseks, arvestades ettevõtte suurust ning töökeskkonna ohtlikkust.

Töökeskkonnaspetsialisti määramisest peab teavitama tööandja kümne päeva jooksul (töökeskkonnaspetsialisti määramisest arvates) Tööinspektsiooni kirjalikult või läbi Tööinspektsiooni ISETEENINDUSE. Esitada tuleb järgnev:

  • ettevõtte nimi,
  • töökeskkonnaspetsialisti ees- ja perekonnanimi,
  • ametikoht
  • kontaktandmed (telefon, e-posti aadress).

Töökeskkonnaspetsialisti määramise korral töötajate hulgast jääb lõppvastutust ohutu töökeskkonna eest siiski tööandja kanda.

 

Töökeskkonnaspetsialisti ülesanded

Töökeskkonnaspetsialisti ülesandeks on korraldada ohutud töötingimused vastavalt õigusaktides kehtestatule. Töökeskkonnaspetsialist korraldab töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimise, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonnas esinevad ohud töötajate ohutusele ja tervisele. Riskianalüüsi tulemuste alusel koostatakse tegevuskava ohtude kõrvaldamiseks või vähendamiseks.

Töökeskkonnaspetsialisti ülesandeks on ka igapäevane töötingimuste jälgimine ohutuse tagamiseks – kui ilmneb otsene oht töötaja elule ja tervisele, on töökeskkonnaspetsialisti kohustuseks kuni ohu kõrvaldamiseni töö ajutiselt peatada. Töötaja on seaduse järgi kohustatud töökeskkonnaspetsialisti töökeskkonnaalaseid korraldusi järgima. Tööandja kohustuseks on tagada, et töökeskkonnaspetsialistil on olemas tööks vajalikud töövahendid.

Töökeskkonnaspetsialist kaasab oma tegevusse ka teisi osapooli – muuhulgas töötajaid ja nende esindajaid (küsides näiteks nende arvamust töökohal esinevate ohtude osas või kaasates nad isikukaitsevahendite valimisse) ning töötervishoiuteenuse osutajaid (tellides töökeskkonna ohutegurite mõõtmise teenust või konsulteerides tööpsühholoogiga töötajate tööalaste pingete maandamise osas).

Kui ettevõttes on 10 või enam töötajat, on tööandjal kohustus lasta töötajate koosolekul valida lisaks töökeskkonnavolinik. Loe töökeskkonnavoliniku kohta edasi siit.

 

Töökeskkonnaspetsialisti pädevus

Töökeskkonnaspetsialist peab olema töökeskkonnaalaste teadmiste ja oskustega, et saada aru töökeskkonnas esinevatest ohtudest ning korraldada tegevusi vältimaks võimalikke tööõnnetusi ning tööga seotud haigestumisi.

Et töökeskkonnaspetsialist oleks oma kohale sobilik/ pädev, peab ta:

  • tundma töötervishoidu ja tööohutust reguleerivaid õigusakte;
  • olema teadlik töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise põhimõtetest;
  • omama teadmisi töökeskkonna ohuteguritest ja oskama välja selgitada, millised neist ettevõttes esinevad;
  • olema teadlik ohuteguri mõju vähendamiseks kasutatavatest abinõudest;
  • teadma, milliseid töid ja millistes tingimustes ettevõttes tehakse;
  • olema kursis töövahendite ohutuse ja töövahendite ohutu kasutamisega.

Loe lisaks:

TÖÖKESKKONNAVOLINIKU PÄDEVUS, KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

Mis on riskianalüüs?

Loe edasi

Soovid infot töökeskkonnavoliniku kohta?

Loe edasi

Vajad TÖÖKESKKONNASPETSIALISTI KOOLITUST?

Töökeskkonnaspetsialisti koolitus lihtsalt ja kiirelt 24/7 siit!
Veebipõhine Töökeskkonnaspetsialisti koolitus - Koolitusveeb.ee

TÖÖKESKKONNASPETSIALISTI töökeskkonna e-koolitus

Hind119 €
Loe edasi

KÕIK TÖÖOHUTUSE KOOLITUSED SIIT

Vaata edasi
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Nõustun Kasutustingimused