Töötervishoiu koolitus- kellele ja milleks?

Kellele ja milleks on vajalik TÖÖTERVISHOIU koolitus?

Eestis on töötervishoiu koolitus (Töötervishoiu ja tööohutuse koolitus) vajalik nii tööandjatele kui ka töötajatele.

Töötervishoiu veebipõhine koolitus- tunnistus kohe kätte!

Tööandjad peavad tagama, et nende töötajad oleksid teadlikud töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtetest ning oskaksid rakendada neid oma igapäevatöös.

Töötervishoiu koolitus aitab töötajatel mõista töökeskkonna riske, õppida ennetusmeetmeid ning teada, kuidas käituda erinevates olukordades.

 

Töötervishoiu koolitusel osalemine aitab töötajatel:

1. Tõsta teadlikkust: Koolitus annab töötajatele teadmisi töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtetest, seadusandlusest ning riskide hindamisest ja ennetamisest. See aitab neil mõista, kuidas tagada enda ja teiste ohutus ning tervis töökohal.

2. Vähendada õnnetuste ja vigastuste riski: Koolitus annab töötajatele oskused ära tunda ja vältida töökeskkonna riske ning õnnetusi. Nad õpivad, kuidas kasutada isikukaitsevahendeid, ergonoomilisi põhimõtteid ja ohutuid töömeetodeid.

3. Parandada töökeskkonna kvaliteeti: Töötajad, kes on läbinud töötervishoiu koolituse, saavad aidata kaasa töökeskkonna parendamisele. Nad oskavad tuvastada probleeme ja teha ettepanekuid töökeskkonna ohutuse ja tervise parandamiseks.

 

Tööandjad saavad koolitusest kasu, sest:

1. Seaduslik nõue: Tööandjad on kohustatud tagama, et nende töötajad oleksid teadlikud töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtetest. Töötervishoiu koolitus aitab täita seaduslikke nõudeid ja vältida võimalikke trahve või sanktsioone.

2. Tööõnnetuste ja haiguste ennetamine: Koolitatud töötajad on teadlikumad töökeskkonna riskidest ja oskavad neid ennetada. See aitab vähendada tööõnnetuste ja tööga seotud haiguste esinemissagedust, mis omakorda vähendab tööandjatele seotud kulusid ja tootlikkuse langust.

3. Töötajate motiveerimine ja rahulolu: Koolitus näitab töötajatele, et tööandja hoolib nende ohutusest ja tervisest. See võib suurendada töötajate motivatsiooni, rahulolu ja lojaalsust ettevõttele.

Töötervishoiu koolitus 24/7 siit!

Töötervishoiu koolituse läbimist kontrollib tööandja või tema poolt määratud isik. Samuti Tööinspektsioon.

Tööandja peab veenduma, et vajalikud töötajad (töökeskkonnaspetsialist(id), töökeskkonnavolinik(ud), töökeskkonnanõukogu liige/ liikmed on läbinud töötervishoiu koolituse ning omavad vajalikke teadmisi ja oskusi töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas.

MILLAL PEAB LÄBIMA TÖÖTERVISHOIU KOOLITUSE?

Töökeskkonnaspetsialisti koolitus- millal peab läbima?Töökeskkonnavolinik peab läbima vastavasisulise töötervishoiu ja tööohutuse koolituse 2 kuu jooksul, alates töökeskkonnavoliniku ametisse määramisest.

Täienduskoolituse läbimise vajadus sõltub töökeskkonna spetsiifikast, seadusandlusest ja ettevõtte poliitikast. Ennekõike aga järgnevatel juhtudel:

  • töökeskkonnas on uued ohutegurid või terviseriskid
  • kui töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides on toimunud olulisi muudatusi
  • kui töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu liige, tööandja või Tööinspektsioon peab seda vajalikuks.

 

Töökeskkonnaspetsialisti koolituse läbimise sagedus ei ole Eestis kindlaks määratud. Koolituse vajadus sõltub töökeskkonna spetsiifikast, seadusandlusest ja ettevõtte poliitikast. Üldiselt soovitatakse töökeskkonnaspetsialistidel läbida täiendkoolitusi regulaarselt, et hoida end kursis uute seadusandlike nõuetega, töökeskkonna riskidega ja parimate praktikatega.

Töökeskkonna ohutuse ja tervise valdkonnas toimuvad pidevalt muutused ning koolituste läbimine aitab spetsialistidel oma teadmisi ja oskusi ajakohastada.

Tööandjad võivad nõuda ka regulaarset täiendkoolitust, et tagada, et töökeskkonnaspetsialistid omavad värsket teavet ja oskusi, et täita oma rolli tõhusalt. Seega, kuigi kindlat ajavahemikku koolituste läbimiseks ei ole, on soovitatav töökeskkonnaspetsialistidel osaleda täiendkoolitustel regulaarselt, et tagada oma teadmiste ja oskuste ajakohasus.

TÖÖKESKKONNAVOLINIKU TÖÖTERVISHOIU ESMAKOOLITUS SIIT

E-koolitusena saab vajalikud teadmised kiiresti ja lihtsasti. Telli ja läbi koolitus siis kui ise soovid.
Veebipõhine tööohutuskoolitus - Koolitusveeb.ee

Töötervishoiu ja tööohutuse (24 ak t) koolitus

Hind119 €
Loe edasi

TÖÖKESKKONNASPETSIALISTI TÖÖTERVISHOIU KOOLITUS SIIT

E-koolitusena saab vajalikud teadmised kiiresti ja lihtsasti. Telli ja läbi koolitus siis kui ise soovid.
Veebipõhine Töökeskkonnaspetsialisti koolitus - Koolitusveeb.ee

TÖÖKESKKONNASPETSIALISTI töökeskkonna e-koolitus

Hind119 €
Loe edasi

TÖÖKESKKONNAVOLINIKU TÖÖTERVISHOIU TÄIENDKOOLITUS SIIT

E-koolitusena saab vajalikud teadmised kiiresti ja lihtsasti. Telli ja läbi koolitus siis kui ise soovid.
Veebipõhine töökeskkonnaspetsialisti täienduskoolitus- Koolitusveeb

Töötervishoiu ja tööohutuse täiendkoolitus

Hind89 €
Loe edasi

4 LIHTSAT SAMMU KOOLITUSE LÄBIMISEKS

REGISTREERI KASUTAJAKS

VORMISTA TELLIMUS

MAKSA ÜLEKANDEGA VÕI LÄBI PANGALINGI

LÄBI KOOLITUS JA SAAD NIMELISE TUNNISTUSE

Tekkis küsimus?

Meie koolitused on garantiiga!

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Nõustun Kasutustingimused