Korduma Kippuvad Küsimused

Siit lehelt leiad vastused meie klientide korduma kippuvatele küsimustele.

TOIDUHÜGIEENI KOOLITUSE AKTSEPTEERITAVUS

Kas Põllumajandus- ja Toiduamet aktsepteerib veebipõhise toiduhügieeni koolituse tunnistust?

Jah, kuna see on kooskõlas Toiduseaduse ning muude toiduhügieeni reguleerivate õigusaktidega. Samuti on Veterinaar- ja Toiduametit informeeritud Koolitusveebi veebipõhisest toiduhügieenikoolitusest.

Kas Koolitusveebi toiduhügieeni koolituse tunnistus on võrdväärne tavakoolitusega?

Jah on.

Veebipõhise toiduhügieeni koolituse läbimiseks kulub võrreldes tavakoolitustega vähem aega. Kas see on määrav?

Ei ole. Tähtis on, et koolitatav omandaks koolituse käigus vajalikud hügieenialased teadmised. Nende omandamiseks ei ole seatud õigusaktidega ajalisi piiranguid.

TÖÖKESKKONNA SPETSIALISTI, VOLINIKU, NÕUKOGU LIIKME KOOLITUSE AKTSEPTEERITAVUS

Kas Tööinspektsioon aktsepteerib veebipõhise töökeskkonna koolituse tunnistust?

Jah, kuna Koolitusveeb omab Eesti Hariduse Infosüsteemis vastavasisulist kehtivat registreeringut. Vaatamiseks vajuta siia.

Kas Koolitusveebi töökeskkonna koolituse tunnistus on võrdväärne tavakoolitusega (lektoriga)?

Jah, kuna vastab EV-s kehtivatele töötervishoiu ja tööohutuse koolitust reguleerivatele õigusaktidele.

Veebipõhise tööohutuse koolituse läbimiseks kulub võrreldes tavakoolitustega vähem aega. Kas see on määrav?

Ei ole. Tähtis on, et koolitatav omandaks koolituse käigus vajalikud töökeskkonnaalased teadmised. Nende omandamiseks ei ole seatud õigusaktidega ajalisi piiranguid.

KOOLITUSE TELLIMINE

Kuidas saan tellida koolitust?

Esmalt registreerige end kasutajaks ning looge kas ettevõtte/asutuse või eraisiku konto. Registreeritud konto alt valige avalehelt sobiv koolitus ning vajutage nupule “Telli koolitus”. Seejärel tuleb sisestada koolitatava andmed ning valida endale sobiv makseviis. Kõik Teile vajalik info saadetakse automaatselt Teie e-posti aadressile.

Maksin koolituse eest läbi pangalingi, kuid arvet ja/ või koolituse paroole ei saanud.

1. Kontrollige palun “Minu konto” alt, kas Teie poolt sisestatud e-posti aadress on õige. Kui aadress on vale, parandage palun aadress ning kontakteeruge Koolitusveebi klienditoega. Arved, tunnistused ja koolitusele sisenemiseks vajalikud salasõnad on saadaval ka Teie konto all.

2. Alati peab läbi pangalingi makstes, peale makse teostamist, vajutama nupule “Tagasi kaupmehe juurde”. Kui sellele nupule jäi vajutamata, kontakteeruge palun Koolitusveebi klienditoega.

3. Vahest võib esineda lühiajalist internetikatkestust, mis katkestab info edastamise pangast, peale makse tostamist teenuse pakkujale (Koolitusveebile). Sellises olukorras kontakteeruge palun Koolitusveebi klienditoega.

TOIDUHÜGIEENIKOOLITUSEL OSALEMINE

Mitu korda järjest võib toiduhügieeni koolituse testi või eksamit sooritada?

Iga testi ja ka eksami sooritamiseks on aega eraldi 2 tundi. Seega saate kahe tunni jooksul sooritada teste nii mitu korda, kui palju 2-st tunnist aega järgi on. Ajaarvestust saate vaadata õppekeskkonnas üleval paremas nurgas stopperi pealt.

Kui sooritada teist korda sama toiduhügieeni koolituse testi või eksamit, kas siis on küsimused võrreldes esimese korraga samad?

Ei ole. Iga uue testi või eksami jaoks genereerib süsteem automaatselt uued küsimused ja vastused. Seega kõik koolituse testid ja eksamid on kordumatud.

Kas kõikidel toiduhügieeni koolituse testidel ja eksamitel on samad küsimused?

Ei ole. Iga kord genereerib süsteem uued küsimused ja vastused. Kõik testid ja eksamid on kordumatud.

Kui palju kulub aega toiduhügieeni koolituse läbimiseks?

Kõik sõltub koolitatava eelteadmistest ja lugemise kiirusest.

TUNNISTUSE PRINTIMINE

Kuidas saan kätte koolituse tunnistuse, kui eksam on sooritatud?

Peale eksami sooritamist ilmuvad nähtavale nupud, millede abil saate tunnistuse kas kohe välja printida, salvestada või saata soovitud e-posti aadressile.

Sooritasin eksami, kuid tunnistust ei saanud printida.

Kui koolituse eest maksis firma, pöörduge palun inimese poole, kes edastas Teile koolitusel osalemiseks paroolid. Ettevõtte/asutuse ja ka eraisiku konto looja, saab oma konto alt vaadata ja printida välja tunnistuse. Samuti ka arveid.

Sul on küsimus, millele ei leidnud siit lehelt vastust? Võta meiega ühendust SIIT.