Enesekontrolliplaan

Enesekontrolliplaan

Haccp– plaan ehk enesekontrolliplaan on koostatud HACCP põhimõttel.

HACCP omakorda on juhtimissüsteem, milles toiduohutust käsitletakse bioloogiliste, keemiliste ja füüsikaliste ohtude analüüsi ja kontrolli kaudu. Seda alates tooraine tootmisest, hankimisest ja käitlemisest kuni valmistoote valmistamise, turustamise ja tarbimiseni.

St läbi on viidud ohtude analüüs, määratud kriitilised kontrollpunktid, kriitilised piirid, seire ja korrigeerivad tegevused juhuks, kui seire käigus ilmneb, et olukord kriitilises kontrollpunktis on ületanud kehtestatud kriitilisi piire.

HACCP liigitatakse seitsmeks osaks:

1. Ohtlikuse analüüsi läbiviimine
2. Kriitiliste kontrollpunktide määramine (CCP/ KKP)
3. Kriitiliste piiride määramine
4. Järelevalveprotseduuride kehtestamine
5. Parendusmeetmete kehtestamine
6. Kontrollimisprotseduuride kehtestamine
7. Arvestuse ja dokumenteerimise korra kehtestamine

Enesekontrolliplaani peavad omama kõik toidu käitlemisega tegelevad ettevõtted.

Mida tähendab toiduhügieen?

Vaata edasi

Vajad toiduhügieenikoolitust?

Vaata edasi

Kas hügieenikoolitus lektoriga või veebipõhisena?
Loe lisaks…

Vaata edasi

Vajad töökeskkonnaspetsialistile või volinikule tööohutuskoolitust?

Vaata edasi

Tutvu ka meie 100% raha tagasi garantiiga

Vaata edasi