Hügieenikoolitus

Vajad toiduhügieenikoolitust? Siit veebikoolitusena soodsalt ja lihtsalt 24/7.

Toiduhügieeni e-koolitus - Koolitusveeb.ee

Toiduhügieeni koolitus

Hind11 €
Loe edasi

Vajad töötervishoiu ja tööohutuse koolitust töökeskkonnaspetsialistile või -volinikule?

Vaata edasi

Veebikoolituse läbimist tutvustav video:

Tutvu ka hügieenikoolituse kvaliteedi tagamise alustega SIIT.

Hügieenikoolitus - lektoriga või e-koolitusena?

TOIDUHÜGIEEN

on oluline tagamaks, et pakutav toit on söömiseks ohutu. See aitab vältida toidumürgistust.
Toitlustusettevõttes töötades, peate oleme teadlikud tööviisidest, mis aitavad teil algusest peale tagada hea toiduhügieeni.

Riik teostab järelevalvet, mille eesmärk on saada kinnitust, kas toidukäitlejad on mõistnud oma kohustusi ning rakendavad neid, tagamaks ohutu toidukäitlemise. Peamiseks järelevalveasutuseks Eestis on Põllumajandus- ja Toiduamet

Et toidu käitlemisega kokku puutuv isik, (olgu ta toidukaupluse müüja, nõudepesija, toidukaubalao transporditööline, toidukaupa laiali vedav autojuht, teenindaja, kokk, baarmen, lasteaia abiõpetaja, kes lastele toitu serveerib vms.), oleks teadlik võimalikest toidu saastumisega seotud ohtudest ning oskaks neid ennetada, selleks on loodud hügieenikoolitus.

Hügieenikoolitus sisaldab infot praktilistest ja ohututest toiduhügieeni puudutavatest töövõtetest, lõpetades asukohariigis kehtivate seaduste ja määrustega.

Hügieenikoolitus on vajalik nii neile, kes toidukäitlemisega esmakordselt hakkavad kokku puutuma kui ka neile, kes sellega juba pikka aega on tegelenud. Viimase puhul on hügieenikoolitus vaja läbida asjaolul, et tuletada meelde varem õpitut ning olla kursis uuemate seadusmuudatustega. Siinkohal olgu mainitud, et toiduhügieeni valdkonnas muutuvad nõuded ja tingimused suhteliselt sagedasti.

Hügieenikoolitus on tänapäeval saadaval nii lektoriga klassiruumis või tööandja juures kohapeal kui ka veebipõhise õppena.

Lektoriga hügieenikoolituse kasuks räägib asjaolu, et otse nn. näost näkku spetsialistiga kohtudes, on võimalik esitada lektorile unikaalseid küsimusi ja saada neile koheselt vastused. Lektoriga hügieenikoolitus tagab toidukäitlejale sellest tulenevalt mõnevõrra paremad teadmised.

Juba aastaid on aga enamus toidukäitlejaid otsustanud veebipõhise hügieenikoolituse kasuks. Miks? Selleks on peamiselt järgnevad põhjused:

  • Hügieenikoolitust saab läbida just siis kui selleks reaalne vajadus. Puudub vajadus pikalt ette planeerida hügieenikoolituse toimumisaeg.
  • Hügieenikoolitust veebiõppena saab tellida reeglina ka võõrkeelsetele töötajatele. Seda enamasti lisaks eesti keelele ka inglise ning vene keeles. Veebikoolitus on saadaval nüüd ka ukraina keeles.
  • Veebipõhise hügieenikoolituse läbimiseks kulub palju vähem aega kui lektoriga hügieenikoolituse puhul. Ei kulu aega kohale sõitmiseks, lõuna- ja kohvipausideks jne. Kuna seaduse kohaselt peab tööandja töötaja koolituse aja koolitatavale kompenseerima keskmise töötasu ulatuses, puudub selleks vajadus, kui koolitus läbitakse veebis. See omakorda tähendab olulist tööjõukulude kokkuhoidu ning seega reaalset rahalist võitu.
  • Veebipõhise hügieenikoolituse enda maksumus on mitu korda soodsam, võrreldes lektoriga koolitusega. Kui arvestada, kui suur on ühe aasta lektoriga hügieenikoolituste maksumus kõikidele töötajatele versus samale hulgale töötajatele veebipõhise koolituse maksumus aastas- erinevus on märkimisväärne.

Tulenevalt loetletud argumentidest, on enamus Eesti ja ka ülejäänud EU riikide toidukäitlemisettevõtted otsustanud veebipõhise hügieenikoolituse kasuks.

Pole vahet, kas tegu on väikese kohviku, restorani või baariga, lasteaedadega, koolidega, suurte hotellidega, kauplustekettidega või suurte toiduainete tootmisettevõtetega, enamus neist kasutavad veebipõhist hügieenikoolitust, tagamaks seeläbi paremad hügieenialased teadmised oma töötajatele. Ja mis peamine, säästmaks oluliselt ettevõtte koolituskulusid.

 

Eestis on e-õppena hügieenikoolituse pakkuvaid mitmeid. Peamised neist on järgnevad:

  • Juunika koolitus
  • Green Clean
  • Horeca Conult
  • Toretto
  • Kaasik Koolitus

Paraku mitmed ettevõtted, kes oma kodulehel reklaamivad, et pakuvad veebipõhist hügieenikoolitust, seda siiski täielikult veebipõhiselt ei tee. Suurel hulgal on nende veebipõhised hügieenikoolitused on kas Zoom, Moodle vms. keskkonnas, mis eeldab koolituse kindla toimumisaja kokku leppimist koolitatavaga. Samuti peab koolitatav olema siis sellel kindlal kokku lepitud kellaajal ja kuupäeval ka arvuti taga reaalselt olemas.

Koolitusveeb.ee hügieenikoolituse puhul on tegu 100% veebipõhise õppekeskkonnaga, kus nii koolituse tellimine kui ka sellel osalemine ei ole mitte kuidagi ajaliselt piiratud. 

Koolitatav saab läbida hügieenikoolituse just siis, kui talle endale see sobib. Kasvõi öösel ja kodus.

Koolitusveeb.ee hügieenikoolitus on saadaval lisaks eesti keelele ka vene, inglise ja ukraina keeles.
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Nõustun Kasutustingimused