Hind119 €
Hinnale lisandub käibemaks (22%).
OSTAN KOOLITUSE

GARANTII

Kui Teile või Teie töötajatele veebipõhine koolitus ei sobi, tagastame garantii korras 100% koolituse maksumuse. Loe meie GARANTII  kohta.

Garanteeritud kvaliteet

Koolitusveeb OÜ veebipõhine koolitus on vastavuses Eesti Vabariigi seadusandlusega ning tunnustatud EESTI HARIDUSE KVALITEEDIAGENTUURI poolt.

Tutvu ka meie tööohutuskoolituste kvaliteedi tagamise alustega SIIT.

MEIE TEISED KOOLITUSED

Veebipõhine tööohutuskoolitus - Koolitusveeb.ee

TÖÖTERVISHOIU ja TÖÖOHUTUSE E- KOOLITUS

➤TÖÖKESKKONNAVOLINIKU ja TÖÖKESKKONNANÕUKOGU LIIKME esmakoolituseks. Koolitus tuleb läbida kuni kahe kuu jooksul, alates töökeskkonnavoliniku või töökeskkonnanõukogu liikme ametisse nimetamisest.

Töötervishoiu ja tööohutuse alane koolitus koosneb neljast osast, sisaldab vaheteste ning lõppeb eksamiga. Kui eksamil on õigete vastuste hulk 100%-st üle 75%-i, loetakse eksam sooritatuks ning koheselt on võimalik tunnistus kas välja printida, salvestada või saata e- postiga edasi. Kui valede vastuste hulk ületab lubatu, ei loeta koolituse eksamit sooritatuks ning tunnistust ei väljastata. Eksami mittesooritamise korral tuleb tellida uus töökeskkonnaalane koolitus.

Töötervishoiu ja tööohutuse alane veebipõhine koolitus vastab 24 akadeemilise tunni õppekavale. Veebikeskkonnas koolituse läbimise kiirus on aga individuaalne (sõltuvalt lugemiskiirusest, eelnevatest teadmistest jm.). Koolitust saab läbida mitmes osas, lähtudes endale sobilikust ajast. Koolituse jätkamiseks peale katkestamist, tuleb olemas olevaid paroole kasutades end uuesti sisse logida. Peale sisse logimist, jätkub koolitus kohast, kus see viimati pooleli jäi.

Töötervishoiu ja tööohutuse koolituse eksami sooritamine

Eksami sooritamiseks peavad olema läbitud kõik vahetestid. Eksami sooritamiseks on aega kaks tundi.

Eksam koosneb 40-st küsimusest. Igal küsimusel on 4 vastusevarianti. Vastusevariantidest on vaja ära märkida 1 õige vastus.

Eksam loetakse sooritatuks, kui õigete vastuste hulk on vähemalt 75%-i 100-st.

Eksami mittesooritamisel blokeerub koolituskeskkond ning eksami uueks sooritamiseks tuleb tellida uus koolitus.

 

Koolitusveeb OÜ poolt pakutava töötervishoiu ja -ohutusalase koolituse vastavus: 

Koolituse läbinu (õpiväljund)…

  • tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
  • oskab koostada ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava, riskianalüüsi;
  • teab töökeskkonna ohutegureid ning oskab neid vältida.

Õppematerjali koostaja: Karin Reinhold (lisainfo nägemiseks vajuta siia)

Kui Sul tekib küsimusi tööohutuskoolituse kohta, kontakteeru meiega SIIT.

Tutvu ka töökeskkonnavoliniku koolituse sissejuhatava osaga tasuta SIIT.

I osa
1.Töötervishoiusüsteem Eestis
2.Töötajate väljaõpe
3.Töökeskkonna riskianalüüs ja sisekontroll
Test
II osa
4.Töökeskkonna ohutegurid. Füüsikalised ohutegurid
5.Töökeskkonna ohutegurid. Keemilised ohutegurid
6.Töökeskkonna ohutegurid. Bioloogilised ohutegurid
7.Töökeskkonna ohutegurid. Füsioloogilised ohutegurid
8.Töökeskkonna ohutegurid. Psühhosotsiaalsed ohutegurid
Test
III osa
9.Tööõnnetused ja kutsehaigestumised
10.Esmaabi. Tervisekontroll. Tööga seotud haigused.
Test
IV osa
11.Meelespea töötervishoiu- ja tööohutusalasest tegevusest ettevõttes
12.Uue töötaja juhendamise kava
13.Juhendamise ja väljaõppe registreerimise kaart
14.Tööandja teatis tööõnnetuse toimumisest
15.Arsti teatis tööõnnetuse toimumisest
16.Tööõnnetuse raport
17.Kutsehaigestumise raport
18.Teenuse osutamise lepingu alusel tööõnnetuse raport
19.Töötervishoiuarsti teatis kutsehaiguse diagnoosimise kohta
Test
EKSAM