Hind49 €
Hinnale lisandub käibemaks (22%).
OSTAN KOOLITUSE

GARANTII

Kui Teile või Teie töötajatele veebipõhine koolitus ei sobi, tagastame garantii korras 100% koolituse maksumuse. Loe meie GARANTII  kohta.

KINDEL KVALITEET

Koolitusveeb OÜ veebipõhine koolitus on vastavuses Eesti Vabariigi seadusandlusega ning tunnustatud EESTI HARIDUSE KVALITEEDIAGENTUURI poolt.

MEIE TEISED KOOLITUSED

Veebipõhine iluteenindajate hügieenikoolitus

Iluteenindajate ja isikuteenuste osutajate HÜGIEENIKOOLITUS Internetis

Koolitus tutvustab üldiseid hügieenireegleid ning kehtivaid õigusakte, mis puudutavad hügieeni ilu- ja isikuteenuste osutamist. Koolituse eesmärgiks on oskus kujundada oma töökoht enda ja kliendi jaoks ohutuks.

Õppematerjal koosneb kolmest osast.

Hügieenikoolituse esimene osa käsitleb iluteenindajate ja isikuteenuste osutajate hügieenivaldkonda, seda reguleerivaid õigusakte ning hügieeninõudeid.

Hügieenikoolituse teine osa käsitleb ohtegureid kõnealuses valdkonnas, kätehügieeni ja köhaetiketti.

Hügieenikoolituse kolmas osa sisaldab infot pindade ja töövahendite puhtuse/ puhastuse kohta.

Iga osa lõpus tuleb osalejal täita test, mis koosneb viieteistkümnest küsimusest. Igal küsimusel tuleb ära märkida üks õige vastusevariant ning testi täitmiseks on aega 2 tundi. Test loetakse läbituks, kui õigete vastuste hulk on vähemalt 75%-i 100-st.

Testi sooritamise ebaõnnestumisel on võimalik testi uuesti teha. Peale testi sooritamist, koolituskekkonnast väljudes salvestatakse testi tulemused, mis on saadaval uuesti koolitusele sisenedes.

NB! Selleks et sooritada eksam, tuleb edukalt sooritada kõik vahetestid.

Alustamiseks registreeri endale eraisiku või siis ettevõtte konto ja telli koolitus. Kõik koolituse edukalt läbinud, saavad endale nimelise hügieenikoolituse tunnistuse.

Ilu- ja isikuteenuste osutajate hügieenikoolituse eksam

Hügieeni koolituse eksami sooritamiseks peavad olema läbitud kõik vahetestid. Eksami sooritamiseks on aega kaks tundi.

Eksam koosneb 30-st küsimusest. Igal küsimusel on 3 vastusevarianti. Vastusevariantidest on vaja ära märkida 1 õige vastus.

Hügieenikoolituse eksam loetakse sooritatuks, kui õigete vastuste hulk on vähemalt 75%-i 100-st.

Eksami mittesooritamisel blokeerub koolituskeskkond ning eksami uueks sooritamiseks tuleb tellida koolitus uuesti.

 

Koolitusveeb OÜ poolt pakutav iluteenindajatele ning isikuteenuste osutajate hügieenikoolitus on vastavuses Sotsiaalministri määruses nr. 86 “Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele” sisalduvaga ja teiste Eesti Vabariigis hügieenikoolitust ja täiskasvanute koolitust reguleerivate õigusaktidega.

Kui Sul tekib küsimusi hügieenikoolituse kohta, kontakteeru meiega SIIT.

Tutvu ka hügieenikoolituse tasuta esimese osaga SIIT.

I OSA
1.Hügieenivaldkonda reguleerivad õigusaktid ja hügieeninõuded
Test
II OSA
2.Bioloogilised ohutegurid, kätehügieen, köhaetikett
Test
III OSA
3.Pindade ja töövahendite puhtus ning puhastamine
4.COVID-19 käitumisjuhised ilu- ja isikuteenuste osutajatele
Test
EKSAM