Nõuded ilusalongidele: põhireeglid ja aspektid 

Nõuded ilusalongidele: põhireeglid ja aspektid

Ilusalongi avamine on vastutusrikas ja mitmeetapiline protsess, mille käigus tuleb arvestada paljude aspektidega. Peamiste punktide hulgas, millele peaksite erilist tähelepanu pöörama, on hügieenistandardite nõuded. Need nõuded kehtivad nii ruumidele endile kui ka salongi töötajatele. Ilusalongis teenuste pakkumine eeldab vastavust spetsiaalsete reguleerivate asutuste nõutavatele standarditele. Selles artiklis vaatleme üksikasjalikult ilusalongide hügieeninõudeid ning muid aspekte, mida tuleb seda tüüpi salongi avamisel arvesse võtta.

 

Ilusalongide tegevus: peamised aspektid ja millised on nõuded?

Ilusalongid on kohad, kus kliendid käivad oma välimust parandamas ja hoolitsusi nautimas, mis aitavad lõõgastuda ja enda eest hoolitseda. Klientide ohutuse tagamiseks ja kvaliteedistandardite säilitamiseks peavad ilusalongid järgima mitmeid nõudeid ja eeskirju. Vaatleme ilusalongide tegevuse põhiaspekte ja neile esitatavaid nõudeid.

Hügieeninõuded ilusalongidele

Ilusalongid pakuvad klientidele erinevaid ilu- ja lõõgastusteenuseid. Sellega seoses mängib hügieeninõuete järgimine otsustavat rolli klientide ja töötajate ohutuse tagamisel ning pakutavate teenuste kõrgete kvaliteedistandardite säilitamisel.

Ilusalongide hügieenistandardite nõuded hõlmavad järgmisi aspekte:

 • Seadmed ja tööriistad: Kõik salongis kasutatavad tööriistad ja seadmed tuleb regulaarselt pärast iga klienti desinfitseerida ja steriliseerida. Siia kuuluvad käärid, kammid, viilid, pintsetid ja muud tarvikud.
 • Ruumide sanitaarseisund: Ilusalongi tuleb regulaarselt puhastada ja desinfitseerida. Põrandad, seinad, valamud ja muud pinnad peavad olema puhtad ja hügieenilised.
 • Desinfektsioonivahendid: Salongis peavad olema nii töötajatele kui ka klientidele kättesaadavad desinfektsioonivahendid ja kätepuhastusvahendid.
 • Eeskirjade järgimine personali poolt: Ilusalongi töötajad peavad järgima rangeid standardeid, sealhulgas kandma protseduuride tegemisel maske ja kindaid.
 • Eeskirjade järgimine pärast iga klienti: Pärast iga protseduuri lõpetamist tuleks tööala põhjalikult puhastada ja järgmise kliendi jaoks ette valmistada.
 • Jäätmekäitlussüsteem: Salongis peab olema süsteem meditsiini- ja kosmeetikajäätmete nõuetekohaseks kõrvaldamiseks.

Hügieeninõuete järgimine on kohustuslik kõikidele ilusalongidele ning aitab tagada klientide turvalisuse ja mugavuse ning säilitada salongi professionaalse ja usaldusväärse kuvandi. Regulaarne personali koolitamine ning kõigi normide ja standardite järgimine võimaldab ilusalongidel pakkuda kvaliteetseid teenuseid turvalises ja hügieenilises keskkonnas.

Nõuded ilusalongide ruumidele, kujundusele ja hooldusele

Ilusalongi ruumi valimisel ja korraldamisel peate arvestama järgmiste nõuetega:

 1. Hügieeni säilitamine: Ruume tuleb regulaarselt desinfitseerida ning hoida puhtana ja hügieeniliselt.
 2. Piirkond ja asukoht: Ruum peab olema piisavalt avar ja mugavalt korraldatud, et mahutada kõik salongi alad ja tehnika.
 3. Õhu kvaliteet: Värske õhu ja mugava temperatuuri tagamiseks on vajalik hea ventilatsiooni- ja kliimaseade.
 4. Tõhus valgustus: Kvaliteetsete protseduuride jaoks peab ruum olema hästi valgustatud nii loomuliku kui ka kunstliku valgusega.
 5. Ooteala: Ootealal peaks olemaklientidele hubane ja mugav ruum.
 6. Sanitaartingimused: Varustage ruumid tualettide ja kraanikaussidega.
 7. Ohutus: Tuleohutuseeskirjade ja tulekustutusvahenditega varustuse järgimine.

Nende nõuete järgimine aitab luua klientidele ja ilusalongi töötajatele turvalise ja mugava ruumi.

Nõuded ilusalongi töötajatele

Kvalifitseeritud ja professionaalne personal on ilusalongi eduka toimimise võtmeelement. Allpool on üksikasjalikud nõuded ilusalongi töötajatele:

 • Haridus ja tunnistus: Kõik ilusalongi spetsialistid peavad omama vastavat haridust ja kutsetunnistust oma erialal, olgu selleks siis juuksur, maniküür, pediküür, kosmetoloogia vms. See tagab teadmiste ja oskuste kõrge taseme.
 • Kogemus: Eelistatakse ilutööstuses kogemustega töötajaid. Kogemus võimaldab protseduure läbi viia ja kliente profesionaalselt teenindada.
 • Hügieen ja puhtus: Kõik ilusalongi töötajad peavad rangelt järgima hügieenieeskirju ja hoidma tööpiirkonna puhtana.
 • Professionaalne etikett: Töötajatel peab olema professionaalne etikett ja viisakas suhtumine klientidesse.
 • Suhtlemisoskused: Kõrgetasemelise teeninduse pakkumiseks on oluline omada head suhtlemisoskust ja arusaamist klientide vajadustest.
 • Vastavus standarditele: Töötajad peavad rangelt järgima ilusalongi kehtestatud standardeid ja protseduure, sealhulgas hügieeni- ja ohutustavasid.
 • Pidev koolitus: Ilutööstus areneb pidevalt, mistõttu peavad töötajad olema valmis õppima ja oma oskusi täiendama.
 • Austus privaatsuse vastu: Ilusalongi töötajad peavad hoidma kliente ja nende teenuseid puudutava teabe konfidentsiaalsust.
 • Korralik välimus: Oluline on, et töötajad säilitaksid korraliku ja professionaalse välimuse.

Nõuded ruumi mikrokliimale

Ilusalongi mikrokliima omab suurt tähtsust nii klientide ja töötajate mugavuse kui ka erinevate protseduuride läbiviimisel. Üksikasjalikud mikrokliimanõuded hõlmavad järgmisi aspekte:

 1. Temperatuur: Ilusalongi temperatuuritingimused peaksid olema mugavad nii klientidele kui ka töötajatele. Üldiselt soovitatakse hoida temperatuuri vahemikus 22-24 kraadi Celsiuse järgi.
 2. Niiskus: Oluline on säilitada ruumis optimaalne niiskustase (30% kuni 60%). Liiga kuiv või niiske õhk võib erinevate protseduuride ajal mugavust negatiivselt mõjutada.
 3. Õhuringlus: Ventilatsioonisüsteem peab tagama värske õhu juurdevoolu ja saastunud õhu eemaldamise. See on eriti oluline, arvestades erinevate kemikaalide kasutamist salongis.
 4. Kunstlik valgustus: Ilusalongis peaks olema hea kunstvalgustus, eriti piirkondades, kus tehakse ülitäpseid protseduure, nagu maniküür või meik.
 5. Heli mugavus: Vaikse õhkkonna loomine salongis on samuti oluline. Müra tuleks minimeerida, et kliendid saaksid lõõgastuda.
 6. Õhu filtreerimine: Ilusalongides, kus tehakse keemilisi töötlusi, on lõhnade vähendamiseks ja puhta õhu tagamiseks oluline õhufiltreerimissüsteem.
 7. Valguse tase: Hooldusala peab olema hästi valgustatud, et spetsialistid saaksid oma tööd teha ülitäpselt ja kliendid tunneksid end mugavalt.

Mikrokliima nõuete järgimine aitab luua ilusalongis meeldiva ja turvalise keskkonna, mis on oluline nii klientidele kui ka töötajatele. Mikrokliima korrigeerimine võib vajada individuaalset lähenemist sõltuvalt salongis pakutavatest konkreetsetest tingimustest ja teenuste tüübist.

Ilusalongi varustus: mida peate teadma?

Ilusalongi pidamise oluline aspekt on õige varustus, mis tagab klientide ja töötajate ohutuse ja mugavuse. Vaatleme nõudeid ilusalongide seadmetele, instrumentide desinfitseerimisele ja steriliseerimisele, aga ka ilusalongide pindadele esitatavaid nõudeid.

Nõuded seadmetele: millised on nõuded ilusalongi varustusele?

Ilusalongi varustus mängib olulist rolli teenuste osutamisel ja mugava õhkkonna loomisel. Seadmete põhinõuded hõlmavad järgmist:

 • Kvaliteet ja ohutus: Seadmed peavad olema kvaliteetsed ja ohutud kasutamiseks. See peab vastama ohutusstandarditele ja -eeskirjadele.
 • Tõhusus: Seadmed peavad olema efektiivsed erinevate ilusalongi protseduuride ja teenuste läbiviimiseks.
 • Mugavus ja mugavus: Olulist rolli mängib ka klientide ja töötajate mugavus. Mõnusa õhkkonna loovad mugavad lauad, toolid ja muu varustus.

Instrumentide desinfitseerimine ja steriliseerimine: millised on nõuded?

Instrumentide nõuetekohane desinfitseerimine ja steriliseerimine on klientide ohutuse tagamiseks ja nakkuste leviku tõkestamiseks ülioluline. Selle valdkonna põhipunktid on järgmised:

 • Instrumentide steriliseerimine: Instrumendid, mis puutuvad kokku kliendi nahaga, tuleb steriliseerida vastavalt meditsiinilistele standarditele. See tagab erakordse puhtuse ja kõigi mikroorganismide hävitamise.
 • Pinna desinfitseerimine: Regulaarne tööpindade, mööbli ja seadmete desinfitseerimine aitab vältida bakterite ja viiruste levikut.
 • Ühekordselt kasutatavate materjalide kasutamine: Võimaluse korral tuleks infektsioonide edasikandumise vältimiseks kasutada ühekordselt kasutatavaid materjale.

Nõuded pindadele: millised on nõuded pindadele ilusalongides?

Hügieeninõuded ilusalongide pindadele hõlmavad järgmist:

 • Lihtne puhastada ja desinfitseerida: Pinnad peavad olema ohutuse ja puhtuse tagamiseks kergesti puhastatavad ja desinfitseeritavad.
 • Niiskuskindlad materjalid: Arvestades, et ilusalongides kasutatakse sageli veeprotseduure, peavad pinnad olema niiskuskindlad ega alluma korrosioonile.
 • Vastupidavus: Pinnad ja mööbel peavad olema vastupidavad ja kulumiskindlad.

Nende nõuete järgimine aitab tagada töötajatele mugavad töötingimused ilusalongides. Oluline on oma seadmeid regulaarselt hooldada ja jälgida, et tagada nende ohutus ja tõhusus.

Ilusalongide avamine: millele peaksite tähelepanu pöörama?

Ilusalongid on populaarne äri, mis pakub laia valikut teenuseid klientide välimuse ja heaolu eest hoolitsemiseks. Kuid enne oma ilusalongi asutamist peate arvestama paljude nõuete ja lubadega, et tagada klientide turvalisus ja järgida seadusi.

Nõuded ja load: milliseid õigusi on vaja?

Ilusalongi avamine hõlmab ka lubade hankimist ja mitmete reeglite täitmist. Need reeglid hõlmavad järgmist:

 1. Litsentsi andmine: Olenevalt pakutavatest teenustest võib olla vajalik meditsiiniteenuste litsentsimine. Selliste teenuste hulka kuuluvad: laserteraapia, kirurgilised protseduurid, meditsiiniline massaaž, dermatoloogilised teenused, tätoveerimine ja augustamine, kemikaalide nahale kandmine ja nii edasi. Juuksuri- ja ilusalongid võivad nõuda kohalike ametiasutuste luba.
 2. Reguleerivad dokumendid: Ilusalongide tegevust puudutavate regulatiivsete dokumentidega on vaja tutvuda ja neid järgida.
 3. Hügieenireeglid: Hügieenireeglite ja eeskirjade järgimine, sealhulgas ruumi ja pindade mikrokliima nõuded, on kohustuslik.
 4. Tulekahju nõuded: Ilusalong peab vastama tuleohutusnõuetele, sealhulgas tulekustutusvahendite olemasolule ja personali evakuatsioonikoolitusele.

Litsentse väljastavad asutused: millised on nõuded litsentse väljastavatele asutustele?

Vajalike lubade ja litsentside saamiseks võtke ühendust kohalike litsentse väljastavate asutustega. Oluline on märkida, et load võivad olenevalt piirkonnast ja ilusalongi pakutavate teenuste tüübist erineda.

Selliste asutuste eesmärk on tagada teenuste ohutus ja kvaliteet ning seaduste ja määruste järgimine erinevates tegevusvaldkondades. Ilusalongide ja meditsiinilise kosmetoloogia kontekstis on litsentse väljastavatel asutustel oluline roll osutatavate teenuste reguleerimisel ja järelevalvel.

Siin on mõned ilusalongide litsentsiasutustega seotud põhiaspektid:

 • Litsentside ja lubade väljastamine: Litsentse väljastavad asutused vastutavad teatud tüüpi tegevusteks ilusalongides litsentside ja lubade väljaandmise protsessi eest. See võib hõlmata meditsiiniliste protseduuride litsentse, juuksuri, maniküüri, pediküüri jne lubasid.
 • Standardite ja eeskirjade reguleerimine: Litsentse väljastavad asutused töötavad välja ja kehtestavad standardid ja eeskirjad, mida ilusalongid peavad järgima. Need standardid võivad sisaldada hügieeninõudeid, tuleohutuseeskirju, nõudeid seadmetele jne.
 • Ülevaatused ja kontroll: Litsentse väljastavad asutused võivad ilusalonge regulaarselt kontrollida ja inspekteerida, et tagada nende vastavus kehtestatud standarditele ja eeskirjadele. Reeglite ja nõuete rikkumine võib kaasa tuua haldustrahvi või litsentsi kaotamise.
 • Koolitus ja sertifitseerimine: Mõned tegevused ilusalongides võivad nõuda personali koolitust ja sertifitseerimist. Litsentse väljastavad asutused võivad kehtestada töötajatele haridus- ja koolitusnõuded.

Teie piirkonna litsentse väljastavate asutuste ja nõuete üksikasjade saamiseks võtke ühendust kohalike reguleerivate asutustega ja kontrollige kehtivaid seadusi ja määrusi. Litsentse väljastavate asutuste kehtestatud nõuete ja reeglite järgimine on ilusalongi eduka ja ohutu toimimise oluline aspekt.

Loe lisaks: ILUTEENINDAJATE JA ISIKUTEENUSTE OSUTAJATE HÜGIEENINÕUDED. MIKS ON SEE OLULINE?

 

Järeldus

Ilusalongi avamine on protsess, mis nõuab paljude nõuete ja standardite täitmist. Hügieenistandardid mängivad olulist rolli teenuste ohutuse ja kvaliteedi tagamisel. See hõlmab ruumide, seadmete, töötajate ja isegi klientide reeglite järgimist. Ilusalongi edukaks avamiseks peate hankima kõik vajalikud load ja litsentsid ning järgima seda tegevust reguleerivaid seadusi ja eeskirju. Samuti on oluline tagada sobiv varustus, hoida puhtust ja desinfitseerida pärast iga klienti. Kõik need nõuded on ilusalongile selged näitajad, mis tagavad klienditeeninduse kõrge taseme ning loovad kindlustunde salongi kui usaldusväärse ja professionaalse iluhoolduskoha vastu.

ILU- JA ISIKUTEENUSE OSUTAJA HÜGIEENIKOOLITUS

ILUTEENUSE OSUTAJALE MÕELDUD HÜGIEENIKOOLITUSKoolitus tutvustab üldiseid hügieenireegleid ning kehtivaid õigusakte, mis puudutavad hügieeni ilu- ja isikuteenuste osutamist. Koolituse eesmärgiks on oskus kujundada oma töökoht enda ja kliendi jaoks ohutuks.
Saadaval EESTI, VENE keeles.
Koolitus on saadaval 24/7 ehk telli ja läbi siis kui ise soovid.
Veebipõhine iluteenindajate hügieenikoolitus

Ilu- ja isikuteenuse osutaja hügieenikoolitus

Hind49 €
Loe edasi

Video iluteenuste osutaja hügieenikoolituse läbimise kohta:

5 LIHTSAT SAMMU TUNNISTUSE SAAMISEKS

 • Registreeri kasutajaks
 • Vormista tellimus
 • Maksa ülekandega või läbi pangalingi
 • Läbi koolitus
 • Prindi tunnistus või saada e-mailile

See kõik saadaval 24/7

KVALITEEDIGARANTII

Kui koolitus ei sobi, tagastame esmatellijale 100% koolituse maksumuse. Loe lisaks SIIT.

Soovid koolitust tellida?

Registreeri kasutajaks

Registreeri

Tekkis küsimus?

Võta meiega ühendust

KONTAKT
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Nõustun Kasutustingimused