Hind11 €
Hinnale lisandub käibemaks (20%).
OSTAN KOOLITUSE

GARANTII

Kui koolitus ei sobi, tagastame garantii korras 100% koolituse maksumuse. Kui vajate, korraldame Teile personaalse koolituse, arvestades teie ettevõtte eripärasid ning kvaliteedinõudeid. Loe meie GARANTII kohta.

GARANTEERITUD KVALITEET

Koolitusveeb OÜ poolt pakutavad veebipõhised koolitused on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seadustega, sh. Täiskasvanute koolituse seadusega.

Lisainfo kvaliteedi tagamise aluste kohta avaneb siit.

Toiduhügieeni koolitus internetis

Toiduhügieeni koolitus Internetis

Nüüdsest nii EESTI, VENE kui ka INGLISE KEELES!

Koolituse läbinu saab soovi korral endale nüüd ka LISATASUTA INGLISKEELSE TUNNISTUSE. Vajalik neile, kes töötavad väljaspool Eestit.

Toiduhügieeni koolitus Internetis koosneb kolmest osast

Hügieenikoolituse esimene osa käsitleb toiduhügieeni valdkonda ja põhimõtteid ning peamisi toiduhügieeni määravadi tegureid. Toiduhügieeni koolituse teine osa käsitleb toiduhügieeni ohu-ja riskitegureid ning koolituse kolmas osa on seotud kahjurite, desinfitseerimise ning enesekontrolli põhimõtetega.

Iga osa lõpus tuleb osalejal täita toiduhügieeni test, mis koosneb viieteistkümnest küsimusest. Igal küsimusel tuleb ära märkida üks õige vastusevariant ning testi täitmiseks on aega 2 tundi. Test loetakse läbituks, kui õigete vastuste hulk on vähemalt 75%-i 100-st.

Testi sooritamise ebaõnnestumisel on võimalik testi uuesti teha. Peale testi sooritamist, koolituskekkonnast väljudes salvestatakse testi tulemused, mis on saadaval uuesti koolitusele sisenedes.

NB! Selleks et sooritada eksam, tuleb edukalt sooritada kõik vahetestid.

Alustamiseks registreeri endale eraisiku või siis ettevõtte konto ja telli koolitus. Kõik koolituse edukalt läbinud, saavad endale nimelise hügieenikoolituse tunnistuse, mida aktsepteerib Põllumajandus- ja Toiduamet.

Hügieenikoolituse eksam

Toiduhügieenikoolituse eksami sooritamiseks peavad olema läbitud kõik vahetestid. Eksami sooritamiseks on aega kaks tundi.

Eksam koosneb 25-st küsimusest. Igal küsimusel on 4 vastusevarianti. Vastusevariantidest on vaja ära märkida 1 õige vastus.

Toiduhügieenikoolituse eksam loetakse sooritatuks, kui õigete vastuste hulk on vähemalt 75%-i 100-st.

Eksami mittesooritamisel blokeerub koolituskeskkond ning eksami uueks sooritamiseks tuleb tellida koolitus uuesti (tasuline).

Peale eksami sooritamist blokeerub koolituskeskkond.

 

Koolitusveeb OÜ poolt pakutav toiduhügieeni koolitus on kooskõlas Toiduseadusega (§ 29) ja teiste Eesti Vabariigis hügieenikoolitust ja täiskasvanute koolitust reguleerivate õigusaktidega.

Kui Sul tekib küsimusi toiduhügieeni koolituse kohta, kontakteeru meiega SIIT.

I OSA
1.Toiduhügieen ja toiduhügieeni põhimõtted
2.Toiduhügieeni määravad tegurid
3.Toidu füüsikaline, keemiline ja bioloogiline saastumine
4.Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
Test
II OSA
5.Toiduainete säilivuse parandamine
6.Toidumürgistused
7.Isiklik hügieen
8.Juhised kauplustele, keskustele ja toitlustusasutustele seoses KOROONAVIIRUSEGA
9.Juhised toidutootjatele seoses KOROONAVIIRUSEGA
10.Toiduga varustamise meelespea seoses KOROONAVIIRUSEGA
Test
III OSA
11.Puhastamine ja desinfitseerimine
12.Toitlustusettevõttes esinevad kahjurid
13.Enesekontrolli põhimõtted
EKSAM